- PROVERBI - fagioli1. A Marradi, seminan fagioli e nascon ladri.
2. In Tirolo si semina fagioli e nascono sbirri.Proverbi Italiani

fagiolo (823)
falco (527)
falla (554)
fam (369)
fama (456)

AVG: 420.0646 (2618)