Genus: EUGEISSONA
 Family: ARECACEAE

Source: USDA, NRCS. 2009. The PLANTS Database (http://plants.usda.gov, 24 June 2009). National Plant Data Center, Baton Rouge, LA 70874-4490 USA.
Genera of ARECACEAE

Select a genus and click on Ok

 
 
TAXON DISTRIB. IMAGES
Eugeissona utilis Becc. Ricerca immagini di Eugeissona utilis Becc. su Google
Views: 56

-

kadjatoa

More genera: Eugenia Eulalia Eulaliopsis Eulophia Euonymus Euopsis Eupatoriadelphus Eupatorium Euphorbia Euphrasia Eurhynchium Eurya